Kommer ikke inn med skinnvest

MC-klubbene i Haugesund raser mot politiet som vil nekte dem adgang til byens utesteder. Lørdag markerte de sin misnøye i byen.

Video MC-PROTEST-310710S-RO_RO.mp4

I dokumenter kommer det frem at politiet i Haugesund ønsker å inngå en kontrakt med utesteder om å ikke tillate adgang til personer som går kledd i MC-vester, merker eller annen bekledning med symboler tilhørende MC miljøene.

Lørdag kjørte MC-folket i kortesje til Haugesund sentrum i protest.

Diskriminerende

– Vi stiller oss i vantro til dette her, sier Sigbjørn Karlsen talsmann for og medlem av Viking MC i Haugesund.

Hensikten med avtalen er å hindre uønsket kriminell aktivitet og at Hells Angels og Bandidos skal etablere seg i byen.

Politiet har bedt alle utestedene å skrive under på en avtale der de forplikter seg til å nekte MC-folk adgang.

– Det er klart at det finnes kriminelle elementer i alle miljøer, og det må være politiet sin jobb å ta disse karene, men man kan ikke ta et helt miljø for at enkeltpersoner har gjort en kriminell handling, sier Karlsen.

(Saken fortsetter under bildet)

Kontrakt

Utestedene som har har tatt skrittet

Konstituert politimester Modolf Haraldseid i Haugaland og Sunnhordland hevder det er utestedene som har tatt initiativet til avtalen.

– Når utestedene går til det skrittet og endrer sitt ordensreglement så er det viktig at de føler at de har politiet i ryggen, og at vi stiller opp når det er behov for det, sier han.

Dette samsvarer ikke med avtalen politiet har laget.

– Ordlyden i selve avtalen er kanskje ikke helt myntet på det som er resultatet av den forpliktelsen politiet har, og det er mulig at vi skal se på det, sier Haraldseid.

– Men som jeg sier, utestedene har her forpliktet seg til et ordensreglement som kan være en utfordring og følge opp, det er viktig at de føler de har politiets støtte til det, legger han til.

– Er dette lovlig?

– Nå er det slik at andre som har hatt tilsvarende utfordringer med dette miljøet tidligere, har kommet med anbefalinger der loven gir anledning til å sette begrensninger. Dette er et området vi mener vi har anledning til det, sier Haraldseid.

Men noen lovhjemmel som støtter opp under dette kan de ikke vise til.

– Det er godt mulig at vi ikke har oversikt over alle sider ved denne saken, innrømmer politimesteren.

Politidirektoratet har nå bedt Haugaland og Sunnhordland om en redegjørelse i forbindelse med klage på vedtaket om å utestenge Mc-folk fra utesteder.

(Saken fortsetter under bildet)

MC protest

MC-kortesje

Foto: Arne Gunnar Olsen / NRK

Kjørende demonstrasjon

Kl. 13.00 samlet MC folket seg i Aksdal i Tysvær, for å kjøre en mil frem til Haugesund.

– Vi er ganske mange som synes dette er galt. Vi håper at folk og politikere i Haugesund ser at vi er ganske mange som reagerer på dette vedtaket, sier Sigbjørn Karlsen.