NRK Meny

FORBUD MOT TARETRÅLING:

Fylkesmannen mener det må vurderes om det skal bli forbudt å tråle etter tare i sjøområdene rundt Rott, Håstein og Kjør i Sola, og i Kvassheimsbukta i Hå. Virkningen av taretråling er ikke godt nok kjent, og de to områdene i Sola og Hå er vernet med internasjonal status, og er viktige områder for fugler og fisk, påpeker Fylkesmannen.