Forbereder sleping

Hovedredningssentralen trapper ned innsatsen ved «Tide Carrier». Ombord på båten forberedes det til sleping av skipet som har ligget ved Feistein fyr siden 12-tiden.

Laster Twitter-innhold