FOR MYE BOSS, FJERNER MILJØSTASJON

Stavanger kommune fjerner miljøstasjonen på parkeringsplassen ved krysset Tastamyrkroken/Eskelandsveien. Grunnen er forsøpling rundt stasjonen. – Nå har noen få ødelagt for de mange og forsøplingen har vært til stor sjenanse for naboene lenge, sier konstituert renovasjonssjef, Tor Martin Larsen.

blir fjernet etter lang tids forsøpling rundt returpunktet.