NRK Meny
Normal

Trygg Trafikk vil ha skjerpa innsats mot trafikkfarlige bilister

Det er store forskjeller mellom fylkene i hvor mange som mister sertifikatet av helsemessige årsaker. Trygg Trafikk etterlyser bedre samarbeid mellom politi, vegvesen og helsevesen.

Legeattest, fornyelse av førerkort

Nesten 5000 nordmenn mistet førerkortet av helsemessige årsaker første halvår i år. Mange av dem etter å ha fått avslag på en søknad som dette.

Foto: Elin Fossum / NRK

– Det er ingen menneskerett å ha sertifikat, sier Ingrid Lea Mæland i Trygg Trafikk i Rogaland.

Hun mener ar det fortsatt kjører for mange trafikkfarlige sjåfører på veiene. Det kan være personer som har ulike sykdommer eller personer som er svekka på grunn av alder.

Det er jo selvfølgelig veldig dramatisk å miste sertifikatet.

Ingrid Lea Mæland i Trygg Trafikk

– Og spesielt er folk som har rusproblemer eller som tar medikamenter som sløver dem ned, en risiko. Det ser vi også fra ulykkesstatistikken. Det skjer mange ulykker fordi personen som kjørte var rusa, sier hun.

5000 i første halvår

Også en del med kriminell bakgrunn kan være en risiko, mener Lea Mæland.

– Vi spør oss om en som har en enormt aggressiv adferd på mange områder i livet, vil være egna til å være sjåfør på veien. Hva betyr den aggressive adferden for risikoen der?

Artikkelen fortsetter under bildet.

Ingrid Lea Mæland

Forskjellene mellom landets fylker er så store at Ingrid Lea Mæland i Trygg Trafikk mener det offentlige må gjøre mer for å samarbeide.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

I første halvår i år mista nesten 5000 nordmenn sertifikatet av helsemessige årsaker, viser tall fra Helsedirektoratet.

Fra 100 til 222 inndratte førerkort

Men forskjellene er svært store fra fylke til fylke. Mens det i Nord-Trøndelag ble inndratt 265 førerkort pr. 100.000 innbyggere, er tallet i
Telemark bare 100 og i Oslo og Akershus 105, Rogaland med 155 ligger litt under landsgjennomsnittet.

Artikkelen fortsetter under tabellen.

Antall inndratte førerkort 1. halvår 2013

Fylke

Antall inndratte
førerkort

Inndratte kort
pr. 100.000
innbyggere

Østfold

265

154,0

Oslo og
Akershus

694

105.9

Hedmark

160

127,0

Oppland

275

226.5

Buskerud

305

187,4

Vestfold

268

180,4

Telemark

109

100,4

Aust-Agder

139

203,4

Vest-Agder

174

165,0

Rogaland

412

155,6

Hordaland

414

147,1

Sogn og
Fjordane

99

152,9

Møre og
Romsdal

313

198,5

Sør-Trøndelag

387

213,9

Nord-Trøndelag

226

265,6

Nordland

324

222,1

Troms

196

202,6

Finnmark

113

256,1

Landet

4873

163,0

Derfor mener Ingrid Lea Mæland i Trygg Trafikk at det trengs et økt innsats fra det offentlige. Hun vil at politi, vegvesen og fylkesleger skal samarbeide enda tettere og bedre enn i dag.

– De gjør mye av dette i dag, men vi ser at vi kunne systematisert arbeidet enda bedre, og ikke minst i samarbeid med fastlegene som har en viktig oppgave i dette, men som vi tror ofte er litt usikre på hvordan de skal håndtere denne utfordringen.

Cato Innerdal

Cato Innerdal.

Foto: Hans Thomas Eikrem / NRK

– Har bidratt til å forhindre dødsfall

Møre og Romsdal er ett av fylkene som har grepet fatt i problemet. Siden 2010 har etatene samarbeida tett med helsepersonell ute i kommunene. Assisterende fylkeslege Cato Innerdal sier de har satset mye på opplæring av fastleger og psykologer.

– Men like mye handler det om bevisstgjøring, både hos helsepersonellet ute, og hos oss i etatene, sier han.

Og arbeidet har gitt resultater. Fra 2010 ril 2011 økte antall saker fylkeslegen behandla med 100 prosent, og nå ligger fylket godt oppe på lista over antall inndratte førerkort:

– De siste tre årene har vi sett en nedgang i antall drepte i trafikken i Møre og Romsdal. Av naturlige grunner er det umulig å svare godt på om det skyldes dette arbeidet, men jeg personlig er jeg overbevist om at legene med dette arbeidet har bidratt til å forhindre alvorlige skader og dødsfall i trafikken, sier Innerdal.

Fylkeslegen: – Oppmerksomheten har økt

Sjøl om Rogaland ligger under landsgjennomsnittet, har antall saker økt mye også her. Fylkeslege Pål Iden mener samarbeidet mellom etatene er godt.

– Det arbeidet kan stadig bli bedre, men mitt inntrykk er at det arbeidet vi har konsentrert oss om med opplysninger ut mot helsepersonell, både fastleger og sykehusleger, har vært svært nyttig.

Han mener dette har ført til økt oppmerksomhet rundt trafikksikkerhet knytta til medisinbruk og helsetilstand.

Også de eldre er en gruppe der en del flere enn nå, burde la bilen stå, mener Ingrid Lea Mæland i Trygg Trafikk.

– Dramatisk å miste sertifikatet

– Vi mener nok at eldre som ikke er i stand til å kjøre lenger, i større grad sjøl skulle tatt valget om si nei takk til sertifikatet og slutte å kjøre, sier hun.

– Dette har i stor grad vært et tabu, noe det er flaut å snakke om, legger hun til.

Men også her har det offentlige et ansvar, mener Lea Mæland. For det er ikke noen lett avgjørelse å ta for den som har kjørt bil et langt liv.

– Det er jo selvfølgelig veldig dramatisk å miste sertifikatet. Derfor trengs det et samarbeid mellom flere instanser for å ta vare på den det gjelder. Det er ikke bare å ta «lappen» fra folk. Det må være et apparat som kan gjøre en innsats overfor den enkelte personen, sier Lea Mæland.