For høye kjøretøy over brua

Statens vegvesen vil at flere større kjøretøy velger Karmøytunnelen framfor Karmsund bru. Brua har høydebegrensning på fire meter, men Vegvesenet mistenker at ikke alle respekterer det, skriver Haugesunds Avis. Nå varsler Vegvesenet flere kontroller.

Karmsund bru, Karmøy
Foto: Geir Einarsen