For få jobber med å forebygge branner

Flere kommuner oppfyller ikke kravene til forebygging av branner. I Rogaland har brannvesenet i flere år påpekt behovet for flere folk. Nå krever Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap at politikerne ordner opp.

Lærer om brannvern

Kursing er bare en av mange oppgaver brannvesenet har for å forebygge branner. Her får flyktninger i Vestfold opplæring i hvordan de skal te seg hvis ulykken er ute.

Foto: Vestfold interkommunale brannvesen / VIB

– Vi gjør veldig mye bra, men jeg ønsker å gjøre enda mye mer. Men vi klarer ikke nå over alle oppgavene regelverket gir oss hvis vi ikke er i tråd med minimumskravet, og det dreier seg om et minimumskrav, regelverket legger opp til, sier Frode Strøm.

Frode Strøm

Frode Strøm er avdelingsleder for forebyggende avdeling, Rogaland brann og redning.

Foto: Marianne Terjesen / NRK

Avdelingslederen for forebyggende avdeling har 28 kolleger til å hindre branner i ti kommuner i Sør-Rogaland. Men med et innbyggertall på over 300.000 skulle de vært minst to flere.

For ifølge lovverket skal alle landets brannvesen bruke minst ett årsverk pr. 10.000 innbyggere til forebyggende arbeid. Der har ikke Rogaland vært på lenge.

– Det har jeg påpekt over flere år, sier Strøm.

Får krav fra Direktoratet

Nå får han drahjelp fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB. Etter et tilsyn i september gir de nå Rogaland brann og redning beskjed om å ordne opp.

– Det forebyggende arbeidet er det aller viktigste brann og redningsvesenet gjør. Hvis vi gjør et skikkelig godt forebyggende arbeid, vil vi jo forhindre flere branner, sier avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen.

Anne Rygh Pedersen

Anne Rygh Pedersen er avdelingsdirektør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB.

Foto: DSB

Hun understreker at Rogaland brann og redning har alt på stell når det gjelder beredskap, og roser etaten spesielt for godt arbeid med risiko og sårbarhetsanalyser. Men de har altså en veg å gå på det forebyggende feltet.

– Vi har store utfordringer knytta til risikooppgaver i vår region, herunder spesielt Risavika og verdens lengste og dypeste undersjøiske tunnel. Mange tror at vi enten er ute og slokker brann eller så er vi på en skole eller barnehage og gjør tilsyn, men dette er bare en brøkdel av arbeidet, sier Frode Strøm.

Kurs i forebyggende brannvern

På vegne av Norges brannskole holder Rogaland brann og redning kurs ved samfunnssikkerhetssenteret sitt på Vagle i Sandnes. Denne uka har 20 brannfolk fra hele landet fått opplæring i forebyggende brannvern.

Foto: Marianne Terjesen / NRK

Gjelder mange steder

Han er ikke den eneste som ikke har nok folk i forhold til myndighetenes krav. Haugesund brannvesen mangler en halv stilling i tillegg til dagens tre, forteller varabrannsjef Odd Bådsvik. Og Anne Rygh Pedersen i DSB sier problemstillingen er generell.

– Flere steder har utfordringer med å fylle opp dimensjoneringsforskriftens krav på det forebyggende området.

Advokat Odd Jo Forsell

Odd Jo Forsell er styreleder i Rogaland brann og redning som omfatter ti kommuner i Sør-Rogaland.

Foto: Odd Rune Kyllingstad

DSB har gitt Rogaland brann og redning frist til 15. januar med å si fra når og hvordan de vil oppfylle kravet. Det er i siste instans opp til eierne, det vil si kommunepolitikerne.

Må inn i kommunebudsjettene

Odd Jo Forsell er styreleder i Rogaland brann og redning. Han sier styret allerede har lagt de manglende stillingene inn i budsjettet og varsla rådmennene som om kort tid skal legge fram sine budsjettforslag for politikerne.

– Jeg ikke bare venter at de følger opp, jeg forutsetter det. Vi kan ikke drive lovstridig, sier han.

Flere nyheter fra Rogaland