FOLKEMØTE PÅ MOI:

Det er helt fullsatt i Lundetun i Lund der kommuneledelsen nå informerer om ambulansesituasjonen. Kommunen har fått sterk kritikk for å godta at ambulansen på Moi legges ned. Det er stort engasjement og det er samlet inn 1800 underskrifter for å få ambulansen tilbake. Det er SUS som driver ambulansetjenesten i Lund, med biler fra Egersund og Flekkefjord.

Folkemøte om ambulanse
Foto: Øystein Ellingsen / NRK