Arrangerer folkemøte for å flytte E39

Gruppa Nye E39 øyner nytt håp for ideen om å legge firefelts motorvei lenger ut mot kysten enn dagens E39. De mener samferdselsministeren nå åpner for at også deres forslag kan bli vurdert.

Rune Gjedrem

Rune Gjedrem mener at å legge E39 over Høg-Jæren og via Egersund vil spare matjord. Nå inviterer han til folkemøte i Egersund Arena.

Foto: Øystein Ellingsen / NRK

– Dagens E39 holder på langt nær mål som en effektiv transportåre mellom Kristiansand og Stavanger, sier Rune Gjedrem.

Han er initiativtager til gruppa Nye E39 som vil ha ny firefelts motorvei fra Sandnes, over Høg-Jæren via Egersund til Flekkefjord.

Altenativ E39

Slik ser gruppa Nye E39 for seg traseen for en ny firefelts motorveg, nærmere kysten enn dagens E39.

Foto: Kilde: Nye E39

Lenge var han alene om å mene dette, men nå får han støtte fra Rogaland Bondelag, Rogaland Bonde- og Småbrukerlag og Jordvernforeningen i Rogaland.

De blir medarrangører for folkemøtet i Egersund 29. januar.

Åpner for flere forslag

Bakgrunnen for møtet er at Statens vegvesen har fått beskjed fra samferdselsministeren om at tidligere planer for E39 nå skal nullstilles. Det forteller prosjektleder Nils Ragnar Tvedt i Vegvesenet til NRK.

Det gjør at Gjedrem har tro på at hans forslag kan bli vurdert på lik linje med alle andre.

– Vegvesenet har ikke starta planleggingen ennå, så dette er en fantastisk mulighet, sier han.

Vil spare matjord

Ola Andreas Byrkjedal

Leder i Rogaland Bondelag, Ole Andreas Byrkjedal vil spare matjord.

Foto: Magnus Stokka / NRK

Jordvernforkjemperne og bøndene i Rogaland ønsker å spare matjord ved at en ny firefelts E39 legges til udyrkbar mark mellom Ålgård og Flekkefjord.

– Vi er opptatt av at god matjord skal være matproduksjonsareal for framtidige generasjoner. Denne traseen over Høg-Jæren vil lette adkomsten for Bryne, Varhaug, Nærbø og Egersund, og dermed føre til mindre trafikk sentralt på Jæren, sier leder i Rogaland bondelag, Ola Andreas Byrkjedal.

– Ikke rør dobbeltsporet

Plangruppen for ny E39 mener også at det bør bygges nytt dobbeltspor parallelt med deres forslag til vei. Men det faller ikke i god jord hos ordfører i Hå, Mons Skrettingland.

Mons Skrettingland

Ordfører i Hå, Mons Skrettingland vil ikke flytte dobbeltsporet.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Å begynne å snakke om å legge Jærbanen i en ny trase langs E39 er en total avsporing, sier han.

– Dobbeltsporet på Jærbanen skal betjene stasjonsbyene Sandnes, Klepp, Time, Hå og Egersund. Det er den befolkningsmengden vi skal transportere mellom Stavanger og Egersund, legger han til.

Signal til politikerne

Folkemøtet i Egersund blir arrangert for å skape engasjement rundt de viktige veivalgene som nå skal tas. Både Statens vegvesen og Norsk Bane skal være til stede.

– Nå håper jeg at folk kommer. Bare det at de møter opp vil vise interessen, og være et veldig sterkt signal til politikerne både lokalt og på Stortinget om at dette bør utredes, sier Rune Gjedrem.

Rune Gjedrem

Her ved Slettebø vil Rune Gjedrem og meningsfellene hans at Egersund skal kobles på den nye traseen.

Foto: Øystein Ellingsen / NRK

Flere nyheter fra Rogaland