Hopp til innhold

Folkemord-siktet blir utlevert til Rwanda

Den 42 år gamle mannen er sikta for å ha vært med på folkemordet i Rwanda. Nå har Høyesterett bestemt at han skal utleveres til hjemlandet sitt.

Krigsforbrytermistenkt møter Kronprinsen

Den 41 år gamle mannen da han møtte Kronprinsen.

Foto: Ã…serud, Lise / NTB scanpix

Det er en enstemmig Høyesterett som er kommet frem til beslutningen om at det ikke ville være i strid med grunnleggende humanitære hensyn å utlevere mannen til Rwanda, etter tiltale for folkemord og forbrytelse mot menneskeheten.

Høyesterett er enstemmig og i tråd med kjennelsen fra Gulating lagmannsrett fra i fjor, om at alle vilkår for utlevering er oppfylt.

Lagmannsretten besluttet i september at mannen, som er bosatt i Sandnes, kan utleveres fra Norge, og bli straffeforfulgt i landet lovbruddet skal ha skjedd.

Barna har vokst opp i Norge

John Christian Elden

John Christian Elden forsvarer 42-åringen.

Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Mannen har oppholdt seg lovlig i Norge i nærmere 16 år, og har ektefelle og tre barn her i alderen 8 til 13 år. Selv har han forsøkt å få til en rettssak i Norge.

Hans advokat, John Christian Elden, mener at utlevering ville komme i strid med retten til familieliv og hensynet til barnas beste. Etter Høyesteretts oppfatning forelå tungtveiende grunner for utlevering.

Saken gjaldt tiltale for de groveste forbrytelser som nasjonal og internasjonal strafferett kjenner. De individuelle byrdene et vedtak om utlevering ville få for tiltaltes barn, kunne da ikke veie opp for de grunnene som uten tvil talte for utlevering, heter det i avgjørelsen fra Høyesterett.

Hevder sin uskyld

42-åringen blir beskyldt for å ha deltatt i massakrer, der over 7000 personer ble drept i april 1994. I retten har det kommet frem at han skal ha sperret en vei, som har ført til at flere tusen tutsier, som var på vei til Burundi, ble drept.

Han har hele tiden nektet for deltakelse i folkemordet. I lagmannsretten hevdet 41-åringen at han faktisk hjalp tutsier de aktuelle dagene i april 1994.

Til sist er det Justisdepartementet som tar en avgjørelse om utlevering. En slik avgjørelse kan deretter ankes til Kongen i statsråd.