Folkehøyskoleelever demonstrerer

2000 folkehøyskoleelever fra hele landet skal demonstrere foran Stortinget i dag i protest mot forslaget om å kutte i støtten til folkehøgskolene. Regjeringen foreslår i statsbudsjettet kutt på 25 millioner kroner til skolene og 11 millioner i studiestøtten til elevene.