Folk følger munnbindpåbudet

De fleste i Stavanger etterkommer kravet om munnbind. Det er klart etter at kommunen har hatt observatører ute for å sjekke forholdene. – Vi vil ikke praktisere en hard håndhevelse, sier beredskapssjef Torstein Nilsen. På mandag skal kommunen dele ut gratis munnbind til de som går uten. Nord-Jæren innførte påbud om munnbind i butikker, på transport og i taxi 2. desember.