Følg valget direkte hos oss

Vi sender flere timer direkte TV fra valget. Første TV-sending går mellom 18.00 og 18.15, så sender vi igjen fra 18.50 til 18.59, før vi kjører på med en flere timer lang TV-sending sammen med Stavanger Aftenblad. Denne sendingen starter 20.00.