Følg TV-sendingen her

Se kveldens TV-sending direkte