Følg TV-Nyhetene klokken 18:45

TV-Nyhetene fra NRK Rogaland