Følg debatten i Stortinget

Kommunesammenslåinger skal i dag behandles i Stortinget.

Torsdag 8. juni behandler Stortinget både endringer i kommunestrukturen og ny inndeling av regionalt folkevalgt nivå.