Føler seg tvunget til å slutte med amming

Åse Hindal ble sykemeldt av legen sin, men Navs lovverk er klinkende klart: Hun får ikke sykepenger – så lenge det ikke er hun som er syk.

Åse Hindal

At barnet kan bli forgiftet om Åse Hindal går på jobb, kan ikke Nav gjøre noe med.

Foto: Arne Gunnar Olsen

Åse Hindal fra Karmøy er opptatt av at barnet hennes skal amme lengst mulig, men jobben hennes på et metallstøperi gjør at hun blir utsatt for bly og andre tungmetaller. Derfor valgte legen å sykemelde henne.

– Jeg blir eksponert for bly som går i blodet og videre i morsmelken. Jeg kan ikke gi han morsmelk med bly, og det står i arbeidsmiljøloven at jeg ikke har lov til å være på jobb, sier hun.

Nav på Karmøy kan imidlertid ikke godta sykemeldingen fra legen fordi Hindal ikke er syk. At barnet kan bli forgiftet om hun går på jobb, kan ikke Nav gjøre noe med.

– Regelverket er ganske tydelig på det punktet. En må være sykemeldt på grunn av egen sykdom for å få rett til sykemelding, sier Solfrid Ytreland, avdelingsleder i Nav på Karmøy.

Kan være skadelig

Oddrun Vist Johansen

Oddrun Vist Johansen, jordmor.

Foto: Arne Gunnar Olsen

Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) er amming anbefalt til barnet er to år. For Hindal har dette blitt vanskelig. Da barnet var åtte måneder var hun tilbake i jobb. Det var da legen ville sykemelde henne.

Tungmetaller kan være farlige for barn. I Arbeidstilsynets veiledning om arbeidstakere som er gravide, nylig har førdt eller ammer, står det at bly overføres fra blod til morsmelk og at det kan utgjøre en risiko for barnet.

Til tross for dette får Hindal ikke sykepenger.

Samtidig nevner denne forskriften kun risiko før eller under graviditeten, ikke etter at barnet er født, men:

– Tungmetaller omsettes ikke i kroppen. Det lagrer seg opp og kan gjøre skader på nervesystemet, forplantningsorganer og hormonsystemet. Tungmetaller kan gjøre ganske store skader i en kropp, sier jordmor Oddrun Vist Johansen.

Hun mener det trengs en lovendring til for denne typen problemstilling.

– Hvis man kunne fått en rettighet, liknende svangerskapspenger, som gjør at du ikke blir sykemeldt når du blir eksponert for en farlig situasjon i forbindelse med et svangerskap, så hadde det vært veldig bra.

Også Helge Larsen, som er sekretær i Fellesforbundet, reagerer på saken.

– Vi reagerer på denne saken som forbund. I denne saken har Nav overprøvd både lege og jordmor. Enten er det noe galt med loven eller Nav sin tolkning. Det er steingale, sier han.

Ikke klar for å slutte ammingen

Solfrid Ytreland

Solfrid Ytreland, avdelingsleder i Nav på Karmøy.

Foto: Arne Gunnar Olsen

For Hindal hjelper det imidlertid lite. Hun må klare seg uten sykepenger, på grunn av Navs regelverk.

– Det var ikke sånn jeg hadde sett for meg å bli mor – at jeg tvinges til å slutte å amme. Jeg er ikke klar for det enda. Ikke i det hele tatt og det er ikke sønnen min heller. Det er ikke aktuelt, så da er situasjonen at jeg må gå uten penger, sier moren.

Avdelingslederen i Nav mener det er vanskelig å si noe om hva Hindal kan gjøre.

– Det kan jo finnes ordninger som man kan søke om – eksempelvis kontantstøtte. Vi har prøvd å se i lovverket, men vi ser ikke at det er andre ting som Nav kan hjelpe henne med i denne spesielle situasjonen.