FNB omgjør eksklusjon

FNB omgjør eksklusjonen av Aina Grude Larsen. Grude Larsen ble ekskludert av Klepp FNB på valgdagen 9. september. På et møte i kveld har sentralstyret i FNB kommet fram til at Grude Larsen ikke har gjort noe så alvorlig at det kvalifiserer til eksklusjon.