Flyttet elevene til gymsalen i protest

Gard skole i Haugesund har lenge hatt undervisning i ikke godkjente brakker, men nå har lærerne fått nok. I dag tok de grep, og flyttet de 80 elevene inn i hovedbygget.

Gard skole i Haugesund har lenge drevet undervisning i ikke godkjente brakker, men nå har lærerne fått nok. I dag tok de grep, og flyttet de 80 elevene inn i hovedbygget.

VIDEO: Lærerne på Gard skole i Haugesund har protestert lenge mot det dårlige inneklimaet i brakkene. Nå har de flyttet ut elevene.

Tor Kvinnsland

Tor Kvinnsland, lærer og klubbleder på Gard skole.

Foto: Thomas Halleland / NRK

– Vi har drevet undervisning i ikke godkjente bygg, men nå har vi satt foten ned og sagt at vi ikke vil gjøre det lengre, sier Tor Kvinnsland, lærer og klubbleder på Gard skole.

– Vi nekter å fortsette undervisningen i de gamle brakkene. Det er med tanke på vår egen situasjon, og for elever som da har lidd under uverdige forhold, sier han.

Brakkene ved Gard skole

Det er disse brakkene som nå elever og lærere forlater.

Foto: Thomas Halleland / NRK

Ikke godkjent for 80 elever

I dag flyttet lærerne klasserommene ut av brakkene og inn i gymsalen, datarom og kjøkkenet. Brakkene er ikke godkjente for de 80 elevene som har hatt klasserom der.

– Vi har plassert dem på andre steder inne i de permanente byggene. Vi har en klasse i gymsalen, en i bomberommet, en på et datarom, og en på kjøkkenet, sier Kvinnsland.

I tillegg forlater også elevene et provisorisk musikkrom i brakkene, og noen rom som har blitt brukt til spesialundervisningsgrupper.

Rektor: – Trist

Bjarte Nesheim

Rektor Bjarte Nesheim på Gard skole.

Foto: Thomas Halleland / NRK

– Det er trist å måtte komprimere elevene i en allerede trangbodd skole, men vi har ikke brukstillatelse for brakkene, og nå har foreldrene og de ansatte satt foten ned. De vil ikke undervise i disse brakkene før det foreligger en midlertidig godkjennelse, sier Bjarte Nesheim.

– Det er en håpløs situasjon. Vi jobber i bygg som ikke er gode nok kvalitetsmessig, og alt for trange. Det er håpløst når en ikke kommer noen vei, og ikke får noe svar på om dette skal bli bedre, sier verneombud Trond Krogsæter.