FLYTRAFIKKEN I GANG IGJEN:

Bare tolv minutter etter at Avinor meldte om full flystans på Sola, kommer det melding om at trafikken er i gang igjen, med redusert kapasitet.