FLYKTNINGER TIL BRYNE?

250 flyktninger kan ende opp på Bryne. Eiendomsutvikler Tage Pedersen ønsker å opprette et mottak for inntil 100 flyktninger i lokalene etter Jæren Meieri på Bryne, skriver Stavanger Aftenblad. I tillegg ønsker Sana å bosette ytterligere 150 flyktninger ved å leie leiligheter og boliger på Bryne. Begge søknadene om å bosette flyktninger på Bryne blir avgjort av Utlendingsdirektoratet i januar.

Flere nyheter fra Rogaland