Flomsikring Vikeså

NVE tilbyr seg å utrede ulike modeller for flomsikring av Vikeså sentrum i Bjerkereim kommune, skriver Dalane Tidende. Ei gavepakke er karakteristikken kommunalsjef Kristian Nomedal bruker. Når det gjelder kostnader, vil Bjerkreim kommune slippe unna med maksimalt 300.000 kroner. Men kommunen må påta seg jobben med å framskaffe tilgjengelig data om infrastruktur om grunnforhold og arealbruk.