Kutter ti millioner mindre i skolebudsjettet

For en snau måned siden foreslo rådmannen å kutte 20 millioner kroner i skolebudsjettet i Stavanger. Nå tilbakefører flertallspartiene ti millioner av disse pengene.

Budsjettforslag

Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø (H) legger fram flertallspartienes forslag til budsjett for 2016 i formannskapssalen.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Det kom fram da flertallspartiene i Stavanger, Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Pensjonistpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet, i dag la fram sitt forslag til budsjett for 2016.

Fra før har rådmannen foreslått å kutte 120 millioner kroner i driftsbudsjettet for 2016. Flertallspartiene endrer rådmannens forslag på blant annet følgende områder:

Skole

Flertallspartiene vil styrke skolebudsjettet med 10 millioner kroner i forhold til rådmannens forslag. Politikerne vil også øremerke 800.000 kroner til:

  • Prosjekt talentsatsing (300.000 kroner).
  • Kompetanseutvikling pedagogisk bruk av IKT (300.000 kroner).
  • Mobbeombud knyttet til Kommunalt foreldreutvalg (KFU) (200.000 kroner).

Flertallet vil framskyve byggestart og rehabilitering av Madlamark skole til 2017. Dette fordi prisene da forventes å være lave, og regionen trenger de ekstra arbeidsplassene.

Barnehage

Vil styrke barnehagebudsjettet med to millioner kroner i forhold til rådmannens forslag. Flertallspolitikerne vil også opprettholde driften av Smiodden Barnepark.

Politikerne vil utrede muligheter for at private kan stå for utbygging av nye barnehager i Stavanger, og eventuelt rehabilitere eksisterende bygg.

Politikerne vil øke barnehagekapasiteten på Tasta. De lover å utnytte den lave etterspørselen i byggebransjen til å få bygget en barnehage med fem–seks avdelinger.

Korps

Politikerne påpeker at ordningen med dirigenttilskudd har eksistert siden 1960-tallet, og er svært viktig for byens korps. Flertallspolitikerne vil fjerne rådmannens forslag om egenandel på tilskuddet på 1.050.000 kroner.

Vålandstunet

De foreslår å opprettholde drift av korttidsplasser på Vålandstunet sykehjem, og inntil fem trygghetsplasser. Men de forslår samtidig at det skal tas stilling til videre drift av sykehjemmet 1. januar 2017.

Skole på Storhaug

Vil ha «fullt trøkk» i klargjøring og planlegging av ny skole på Storhaug, men understreker at den endelige beslutningen om byggestart må være avhengig av befolkningsutviklingen.

Innfører stillingsstopp

Påplussingene i forhold til rådmannens forslag er på i alt drøyt 60 millioner kroner. Dette dekkes inn ved blant annet å spare 20 millioner på å innføre stillingsstopp i kommunen.

Flertallspartiene regner også med 23 millioner lavere utgifter på grunn av lavere lønnsvekst.

En modell med at sosialhjelpsmottakere må møte opp på NAV for å få pengene sine, skal gi 10 millioner i innsparing.

Og sykehjemsbeboere med høyest pensjon må betale i alt fem millioner mer i egenandeler.