Flertallspartiene i Stavanger satser på skolen

Posisjonen i Stavanger øker skolebudsjettet med vel 100 millioner kroner de neste fire årene. Arbeiderpartiet mener de eldre blir taperne i Stavanger-budsjettet.

Stavanger-budsjettet

Flertallspartiene i Stavanger presenterte budsjettforslaget sitt i dag. Fra venstre Bjarne Kvadsheim (Sp), Inge Takle Mæstad (KrF), Per A. Torbjørnsen (V) Christian Wedler (Frp) og ordfører Christine Sagen Helgø (H).

Foto: Lise Marit Kalstad / NRK

– Mange i Stavanger har en ekstra vanskelig økonomisk tid nå. Derfor skal vi selvfølgelig ikke legge ekstra stein til byrden ved å øke regningen enda mer til dem. Vi gjør det bedre å være på skolene, med mer midler, og så gjør vi det uten å sende tilleggsregning til innbyggerne våre, og det er vi veldig glad for.

Christian Wedler

Christian Wedler, som er gruppeleder for Fremskrittspartiet i Stavanger bystyre, er glad for at flertallspartiene satser på skolen uten å sende tilleggsregning til innbyggerne.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Det sier Christian Wedler som er gruppeleder for Fremskrittspartiet i Stavanger bystyre.

Les også: Over 250 skattemillioner har forsvunnet på grunn av oljekrisen

Flertallspartiene (H, Frp; Venstre, KrF, Sp og Pp) sier nei til rådmannens forslag om å øke eiendomsskatten i Stavanger med 10 prosent. Det betyr 80 millioner kroner mindre i eiendomsskatt. Samtidig øker flertallspartiene skolebudsjettet med 112 millioner kroner i perioden fra og med 2017 til og med 2020.

Større handlingsrom

– Vi har jobbet ganske mye med hvordan vi skal øke rammene til den enkelte skolen, slik at de kan ha handlingsfrihet innenfor sin ramme. Jeg er veldig fornøyd med at vi har klart å øke det med 25 millioner kroner dette året, og så skal vi få det til å øke videre.

Det sier Anne Kristin Bruns (KrF). Hun mener dette gir skolene større handlingsrom.

Anne Kristin Bruns

Anne Kristin Bruns (KrF) sier flertallspartiene har arbeidet mye for å øke rammene til den enkelte skolen i Stavanger.

Foto: Mathias Oppedal / NRK

– Den enkelte skolen har hver sine særegne ting de vil satse på. Dette handler og om at de har større frihet når det gjelder spesialundervisning, som er veldig viktig del av skolen, sier Bruns.

Bærekraftig

Ordfører Christine Sagen Helgø sier budsjettet handler om å forberede Stavanger på fremtiden.

Les også: Opposisjonen kastet ut av politisk møte

– Vi sier at de nye generasjonene er viktigst. Vi ser at det er behov for mer penger til skole i Stavanger, og det følger flertallspartiene nå opp. Dette er et veldig godt og bærekraftig budsjett, mener ordføreren.

Sagen Helgø gir uttrykk for at flertallspartiene har vært gjennom en tøff budsjettprosess.

– Det er klart at når inntektene svikter, er det krevende å redusere kostnadsnivået. Vi har involvert mange politikere i større grad enn tidligere, og brukt kommunalstyrene våre aktivt for å få tilbakemelding på rådmannens forslag til budsjett, sier ordføreren.

Eldre er taperne

Arbeiderpartiets påtroppende gruppeleder Kari Nessa Nordtun ønsker flertallspartiene velkommen etter når det gjelder satsing på skolen. Hun er bekymret for de eldre.

Les også: MDG og SV i Stavanger krever gransking av Lyse sitt Smartly-selskap

– Levekårssektoren fremstår som den store taperen. I budsjettet kutter en i realiteten sykehjemsplasser i Stavanger. Det er veldig alvorlig når vi vet at det er rundt 60 eldre hjelpetrengende som står i kø, sier Nessa Nordtun.