Flere vil studere ved Høgskolen Stord Haugesund

Årets søkertall viser en stor interesse for å ta ingeniørutdanning ved HSH. Interessen for førskolelæreryrket er på vei opp igjen, og fjorårets gode søkertall til nautikk holder seg.

Høgskolen Stord Haugesund

Høgskolen Stord Haugesund.

Foto: HSH

Samlet sett har HSH en oppgang på 5 prosent i antall personer som HSH som sitt førstevalg, sammenliknet med fjoråret.

– Totalt sett er det veldig bra tall for oss. Vi hadde gode søkertall i fjor, og årets tall er høyere. Det er vi glade for. Men interessen for lærerutdanningene våre er for ujevn. Den må vi bedre, sier studiesjef Gro Nesheim i HSH.

Ingeniørutdanning er årets vinner på HSH. Alle de tre studieretningene har en oppgang i søkertallene.

– Etterspørselen etter ingeniører er stor ute i samfunnet. Vi merker nok effekten av den. Kjekt at mange vil studere til dette yrket hos oss, sier Nesheim.

Nautikk er mest populært

Nautikk er studiet med aller flest søkere ved høgskolen med 172 søkere. Det er en økning på 6,8 prosent fra i fjor. På plassene bak ligger Økonomi og administrasjon og Sykepleier med henholdsvis 164 og 164 søkere.

– Kjekt er det også at vi øker litt på maritim utdanning. Det var det studiet som hadde størst økning hos oss i fjor gjennom Samordna opptak. Ellers er det verdt å merke seg at økonomi og administrasjonsstudiet igjen har stabil og god søking, legger hun til.