FLERE VIL BLI POLITI:

De to politidistriktene i fylket har fått flere søkere til politiutdanningen. Økningen er størst i Rogaland politidistrikt med nesten femten prosent. I Haugaland og Sunnhordland politidistrikt øker søkningen til politiskolen med nesten sju prosent.