NRK Meny
Normal

Flere velger nedbetalingslån

Stadig flere rogalendinger velger ordinære nedbetalingslån og vi betaler mer ned på lånene enn vi gjorde for få år siden. Det viser tall fra lokale banker.

Boligkjøperne lytter i stor grad til bankens rådgivere ved valg av boliglån

Flere ønsker å bli kvitt lånet så fort som mulig.

Foto: NRK

I løpet av de siste fem årene har andelen fleksilån, hvor man bare må betale renter, hos SR-Bank sunket fra 42 til 36 prosent.

– Disse tallene forteller oss at det er betydelig flere rogalendinger som nå betaler ned på lånene sine. Det var litt overraskende at det var en så markert endring fra 2007, sier kommunikasjonsdirektør i Sparebank 1 SR-Bank, Thor Christian Haugland.

Gode betalere

Thor Christian Haugland

Thor Christian Haugland i Sparebank 1 SR-Bank har sett en klar tendens til at kundene betaler ned lånene sine raskere.

Foto: Erik Waage / NRK

– Folk betaler raskere ned på lånet. Det viser alle tall uansett hvor vi leter, sier Haugland.

Kundene i SR-Bank har en samlet gjeld på rundt 100 milliarder kroner, men er gode betalere og den gjenstående avdragstiden er på vei ned. Gjennomsnittslånet i SR-Bank blir innfridd om ti år. Ellers er fastrente populært, og omtrent 10 % av kundene har bundet renten.

Til tross for lav rente og lav arbeidsledighet framstår rogalendingene som nøysomme og fornuftige. I sum har vi sett at rogalendingene har opptrådt veldig nøkternt når det gjelder egen økonomi, sier Haugland.

Trend flere steder

Også i Sandnes Sparebank merker de at folk vil kvitte seg med gjeld.

– Sett en utvikling det siste halvannet året. Flere og flere kunder ønsker å gå vekk fra kongekonto eller kreditter og over til nedbetalingslån, sier Odd Egil Flokketveit som er konserndirektør i personmarkedet i banken.

Ifølge Flokketveit har dette endret seg betydelig i løpet av de siste årene.

– Vi har sett at opp mot 75 % av kundene velger nedbetalingslån istedenfor kreditt mens for 2–3 år siden var det motsatt, sier han.