- Dette er bedre enn forventet

Samferdselssjefen er positivet overrasket over statsbudsjettet.

Tjensvoll 2

Tjensvollkrysset er et av veiprosjektene som videreføres i statsbudsjettet for 2009.

Foto: Jan Ove Høgsveen

Regjeringen har funnet penger til rassikring, fullfinansiering av dobbeltspor, krysningsspor ved Ualand og midler til midtskillere på E 39.

- Dette er gode nyheter for Rogaland, sier samferdselssjef Gunnar Eiterjord.

- Det er faktisk litt bedre en hva jeg hadde håpet på.

Det eneste prosjektet som ikke tidligere er kjent, er de 36 millionene til rassikring på riksvei 13 Osberg i Suldal kommune. Bjerkereim kommune vil dessuten få tilbakebetalt for arbeidet med rassikring på riksvei 503 i Gloppedalen.

Fire felt på E 39

E 39 Stangeland - Sandved får 135 millioner kroner. Prosjektet omfatter utvidelse av eksisterende E 39 fra to til fire felt på en 2,2 kilometer lang strekning mellom krysset riksvei 509/krysset riksvei 44 i Sandnes.

Anleggsarbeidet starter i desember 2008, og strekningen skal etter planen åpnes sommeren 2010.

Midtrekkverk på Hinna

For E 39 Kristiansand - Stavanger - Bergen skal arbeidet med Tjensvollkrysset i Stavanger videreføres, og det er satt av midler til midtrekkverk på 1,5 kilometer av firefeltsveien på Hinna.

Til ”øvrige riksveier”, det vil si riksvegar utenom stamveinettet, er det foreslått å bruke 258 millioner kroner, inkludert 36 millionar kroner til rassikring.

494 mill. i bompenger

Rogaland får til rådighet 494 millioner kroner i bompenger.

Dette betyr 226 millioner til Nord-Jærenpakken, 125 millioner kroner til Finnfast, 95 millioner kroner til T-forbindelsen, 24 millioner til vidare utbygging av riksvei 45 i Gjesdal og 24 millioner til Haugalandspakken.