NRK Meny
Normal

Tiltakene for unge uføre har ikke gitt nedgang

Til tross for flere tiltak, har tallet på uføre under 30 år økt kraftig i Rogaland de siste årene. De siste ti årene er antall unge uføre mer enn doblet.

NAV Sandnes

Antallet unge uføre som henvender seg til Nav har økt betraktelig de siste årene.

Foto: Marianne Terjesen / NRK

– Vi er bekymret. Det er en kraftig økning som har pågått i mange år, sier Venstres gruppeleder i Rogaland, Svein Abrahamsen.

Antall unge uføre (18-29 år) i Rogaland har økt fra 872 personer ved utgangen av 2011, til 1 072 personer ved utgangen av 2014. Altså en økning på 200 personer eller på 22,9 prosent. Det er fra før av kjent at mange av disse blir uføre som følge av psykiske lidelser.

Svein Abrahamsen, medlem i Opplæringsutvalet (V)

Svein Abrahamsen, gruppeleder i Rogaland Venstre.

Etterlyser flere tiltak

Det er satt i gang flere prosjekter for å få unge ut i arbeid igjen. Blant annet satsing på redusert frafall i videregående opplæring, overgangsarbeidsplasser og folkehelsetiltak. Likevel går tallene opp.

– Vi tok opp dette i Fylkestinget i 2012 og fikk høre om en rekke tiltak. Det ser ikke ut som om det har virket. Det er fortsatt en kraftig økning, og det er absolutt bekymringsfullt, sier Abrahamsen.

– Det viser at vi ikke gjør en god nok jobb på dette området, sier han.

Bare i 2014 økte antallet med 87 personer eller med 8,9 prosent fra året før, den kraftigste økningen på ett år de siste ti årene. I tiårs perioden fra 2005 til 2014 har antallet økt med 370 personer eller med 52,7 prosent.

Store kommunale forskjeller

regiondirektør i NAV Rogaland, Truls Nordahl

Truls Nordahl, regiondirektør i NAV Rogaland.

Foto: Ine Eftestøl / NRK

Forskjellene blant kommunene i Rogaland er store. Noen kommuner har veldig få unge uføre, mens i kommunene Haugesund, Karmøy, Tysvær, Sauda, Sokndal, Time og Bokn utgjør andelen unge uføre over to prosent av den yrkesaktive befolkningen.

– Det er skremmende og alvorlig. Vi ser en sammenheng mellom hvor mange unge som blir uføre og mangfoldet av jobber som tilbys i de områdene. Det er nok en sammenheng mellom mulighetene i et arbeidsmarked og uførheten, sier regiondirektør Truls Nordahl i Nav.

– Hva gjøres for å redusere antallet unge uføre?

– Når disse ungdommene når Nav har de ofte hatt problemer lenge. Derfor må Nav, kommunene og fylkeskommunen jobbe tett sammen for å fange disse opp på et tidlig tidspunkt. Mange fikk problemer tidlig i livet, gjerne allerede på ungdomsskolen. Vi har sett at det også kan skje i barnehagen, sier han.

Tok opp saken igjen

Svein Abrahamsen tok igjen opp saken i dagens fylkestingsmøte.

– Vi må satse spesielt på psykisk helse, og ha en bedre skolehelsetjeneste. Vi har en for dårlig dekning. Vi må også satse mer på å forebygge frafall i den videregående skolen, sier han.

Janne Johnsen svarte: (Her kan du lese hele svaret)

«Kvaliteten vi tilbyr på videregående opplæring i Rogaland fylkeskommune, avspeiles ikke i tallene for unge uføre. Jeg kommer derfor ikke til å ta initiativ til at fylkestinget får en egen sak om hva fylkeskommunen kan gjøre for å forebygge uførhet blant unge.

Rogaland fylkeskommune er opptatt av at vi, i samarbeid med kommunene og andre aktører, skal tilrettelegge opplæringen også for unge med ulike psykiske utfordringer, slik at de i størst mulig grad skal bli i stand til å delta i utdanning og arbeidsliv. Dette gjør vi blant annet gjennom program for bedre gjennomføring og det kontinuerlige kvalitetsutviklingsarbeidet vårt i skoler og lærebedrifter.»