Flere unge legges inn med psykoser: – Mer syntetisk dop i omløp

Det har vært en økning i akuttinnleggelser av barn og unge som har tatt syntetiske rusmidler under koronapandemien. Mange utvikler psykoser.

En postsending fra Tyskland ble kontrollert på Østlandsterminalen hos Tollvesenet i begynnelsen av november. Den inneholdt 160 LSD-drypp og var adressert til en mann i Ålesund.

SER UT SOM FRIMERKER: Dette er et LSD-beslag fra november 2020. LSD er et av rusmidlene som gir hallusinasjoner. Barn og unge bestiller narko på nettet, opplyser politiet.

Foto: Tollvesenet / NTB

– Det er bekymringsverdig. Vi har ikke sett så mye av det tidligere, men vi har hatt en økning i det siste, sier klinikkdirektør Kenneth Eikeseth ved klinikk for psykisk helsevern i Helse Fonna.

Helseforetaket har hatt en økning av innleggelser ved barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUP) fra høsten 2019 til samme periode i 2020 på rundt 30 prosent.

De fire siste månedene i 2019 var det 37 innleggelser. I 2020 var det 50. 60 prosent av disse var akuttinnleggelser. Mange som følge av syntetisk narkotika.

Kenneth Eikeset

OPPLEVER ØKNING: Klinikkdirektør Kenneth Eikeseth ved klinikk for psykisk helsevern i Helse Fonna er bekymra.

Foto: Thomas Halleland / NRK

– Det er stoffer som gir en rusopplevelse, men som også gir en endra virkelighetsoppfatning. Og hos sårbare barn og unge kan dette føre til en psykose. Det gir dem vrangforestillinger, og enkelte føler seg forfulgt uten at de er det, sier Eikeseth.

Han mener at pandemien har gjort at nettverkene til barn og unge har blitt mye svakere.

Politiet er ikke overrasket

Politiet mener det er en forventet utvikling ut ifra den bruken av rusmidler de har sett blant ungdom.

– Vi har sett at tilfanget av sentralstimulerende stoffer som ecstasy, LSD og MDMA har økt. Ungdommer forteller også at disse stoffene er lett tilgjengelige, sier politioverbetjent Bjørn Inge Espeland ved Sør-Vest politidistrikt.

Han forteller at bruken av disse stoffene ofte er relatert til fest, og at det dreier seg om nokså unge mennesker. I desember fortalte NRK om en skoleelev som havnet i psykose etter å ha tatt LSD.

Bjørn Inge Espeland, politiet

SOM FORVENTET: Politioverbetjent Bjørn Inge Espeland ved Sør-Vest politidistrikt ser at unge ruser seg på sentralstimulerende stoffer.

Foto: Rosa Irén Villalobos / NRK

– Det er en del på videregående, men det er også ungdom som går på ungdomsskolen, sier Espeland.

Er dere bekymra?

– Ja, klart det. Vi ser jo også ettervirkningene av denne bruken. Når vi snakker med ungdommene så sier de ofte at de er nedstemte. De er slitne og har problemer med å fullføre skolegangen.

Økning etter korona

Politiet så tidlig etter at koronaen kom til Norge at hasjen forsvant fra markedet.

– Hasjselgerne sluttet å selge hasj, men tok i bruk andre stoffer som de solgte til ungdommen. Nå er hasjen tilbake, men de har fortsatt å selge syntetiske stoffer i tillegg, sier Espeland.

Politiet ser at mye av narkotikaen kommer fra utlandet og at ungdom bestiller stoffene på sosiale medier.

– Vi kommer til å fortsette å dra rundt på skoler, vi oppretter ruskontrakter og vi prøver å få kommunene på banen når det gjelder ungdoms helse. Så håper vi at summen av dette vil hjelpe.

Flere nyheter fra Rogaland