Flere tusen dropper privatisteksamen – Joanna må i mål for å få vitnemål

40.000 privatister skulle tatt skriftlig eksamen denne våren. I koronakrisen har 6000 valgt å droppe eksamen.

Joanna Amjadian går siste året på Wang Toppidrett i Stavanger.

Joanna Amjadian fra Randaberg skal ta to eksamener som privatist denne våren.

Foto: Jeanette Bjermeland Midbøe / NRK

– At koronaviruset skulle bli en pandemi, så jeg ikke for meg da jeg meldte meg opp til privatisteksamen, sier Joanna Amjadian, som er avgangselev ved Wang Toppidrett i Stavanger.

Hun er en av privatistene som skal ta eksamen denne våren, selv om mange har meldt seg av. Mens alle ungdomsskole- og videregåendeelever slipper, kjenner privatister på eksamensnervene.

I mars var 40.000 privatister oppmeldt til totalt 58.000 skriftlige eksamener. I tillegg kommer alle muntlige og praktiske eksamener administrert av fylkeskommunene.

Under koronautbruddet har flere tusen meldt seg av, slik at det nå er 34.000 som er meldt opp til 49.000 eksamener.

Amjadian har meldt seg opp til to eksamener i samfunnsfaglig engelsk.

Muntlig eksamen, sensors plass. Sandnes videregående skole.

SANDNES VIDEREGÅENDE SKOLE: Muntlig eksamen skal gjennomføres med god avstand mellom sensor, eksaminator og kandidat.

Foto: Jeanette Bjermeland Midbøe / NRK

– Jeg har fått tilbud om plass ved høyskolen Kristiania, men jeg mangler ett fag. Privatisteksamen er avgjørende for om jeg får vitnemål eller ei, sier hun.

Fikk SMS med tilbud om avmelding

Fagkoordinator og leder for privatistkontoret i Rogaland fylkeskommune, Ståle Dahl, sier det ligger mye ekstra arbeid bak gjennomføringen av eksamen denne våren.

– Vi ønsker ikke å utsette kandidater for smittefare. Derfor har vi forsøkt å redusere antall privatister ved å refundere eksamensavgiften for dem som melder seg av, sier han.

I Rogaland skulle egentlig 7300 skriftlige og muntlige privatisteksamener avlegges mellom 27. april og 17. juni. Etter at koronaviruset kom til Norge, har 1500 benyttet tilbudet om avmelding.

I år ligger eksamensavgiften på 1150 eller 2302 kroner. Gebyret for fag- og svenneprøver er 981 eller 1966 kroner.

Gjennomføres med smittevern

– For meg var det ikke et alternativ å avlyse, men det er ikke lett å sette seg inn i ett års pensum på egen hånd. Etter at skolene stengte dørene, har det vært vanskelig å konsentrere seg. Det er en veldig spesiell situasjon, sier Amjadian.

Over hele landet har klasserom stått tomme siden påsken. Regjeringen bestemte derfor at alle eksamener på 10. trinn og i videregående skole, er avlyst.

Ikke-skriftlige eksamener ble først og fremst avlyst for å legge bedre til rette for privatisteksamen.

Nå er elever på vei tilbake til skolebenken. Rektor ved Sandnes videregående skole, Helge Ledaal, sier kontrasten er stor.

Rektor ved Sandnes videregående skole, Helge Ledaal.

Rektor ved Sandnes videregående skole, Helge Ledaal, mener privatisteksamen bør prioriteres.

Foto: Jeanette Bjermeland Midbøe / NRK

– Det har vært underlig. Det er jo ikke slik vi ønsker å drive skole – uten elever og ansatte. Likevel mener jeg det er helt korrekt at privatister blir prioritert. Det betyr mye for dem å få avlagt eksamen.

Privatistene må gjennomføre eksamen før de kan søke seg til videre studier og arbeid. Derfor skal privatisteksamen gå som planlagt, men med en rekke tiltak for å hindre spredning av potensiell smitte.

– Når skoledagen er over må elever rengjøre pulter, stoler og dørhåndtak før de går ut hovedinngangen. Samtidig kommer privatistene, men de benytter en annen inngang, sier rektoren.

Kantinen ved Sandnes videregående er avsperret.

Det skal ikke være noen kontaktpunkter mellom elever og privatister. Opp til 60 kandidater samles i kantinen, som er avsperret ved Sandnes videregående.

Foto: Jeanette Bjermeland Midbøe / NRK

Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet har utarbeidet en veileder med råd og føringer til fylkeskommuner som gjennomfører eksamen for privatister denne våren.

– Med tydelige bestemmelser og retningslinjer fungerer gjennomføringen av muntlige eksamener veldig greit. Det er nok de som er mest motivert som velger å ta eksamen nå, sier Ledaal.