– Lettere for en fjortis enn for en 40-åring å få time hos psykiater

Jo eldre vi blir, jo flere trenger psykiatrisk hjelp. Likevel får færre spesialisthjelp etter at de har fylt 40, viser en ny doktorgradsstudie. Leger og psykologer bør dele kontor, foreslår Høyre.

Svein Reidar Kjosavik og pasient

Berit, en av pasientene til Svein Reidar Kjosavik, må få hjelp for depresjonen sin hos en allmennlege. Hadde hun vært 20, hadde sjansen for at hun fikk spesialisthjelp vært større, viser en ny studie.

Foto: Marte Skodje / NRK

– Det er lettere for en fjortis å få en resept fra spesialist i psykiatri enn for en 40-åring. Dess eldre du blir, er det færre og færre som feiler noe som er så viktig at de får en spesialist til å se på det, sier spesialist i allmennmedisin, Svein Reidar Kjosavik.

Det er ofte når du kommer i 40-årsalderen at du får en depresjon.

Berit
Svein Reidar Kjosavik

Svein Reidar Kjosavik.

Foto: Marte Skodje / NRK

For å komme fram til dette, har Kjosavik undersøkt resepter.

Doktorgraden hans viser at 15 prosent av befolkningen fikk minst én resept på legemidler mot psykoser, depresjon, angst eller søvnvansker i 2005. Fastlegene skrev ut om lag 80 prosent av disse.

Færre eldre får treffe psykiater

For pasienter under 20 år skrev fastlegene ut halvparten – mens den andre halvparten ble skrevet ut av spesialister. Jo eldre pasientene blir, jo lavere andel skrives ut av spesialister.

– Når antallet øker betydelig med årene, betyr det at mange pasienter er avhengige av den kompetansen fastlegen har, sier Kjosavik.

– Det er ofte når du kommer i 40-årsalderen at du får en depresjon, mener Berit, en av Kjosaviks pasienter.

– Fastlegene bør kunne mer

Etter å ha slitt med pustevansker, angst og hjertebank får hun nå medisiner mot depresjonen sin. Hun er i slutten av 40-årene, delvis sykmeldt, og i pasientgruppen som ikke får spesialisthjelp.

Kjosavik mener fastlegenes kompetanse burde vært høyere.

Det er ikke nødvendigvis Bent Høie (H), leder av helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, enig i.

Bent Høie

Bent Høie (H).

Foto: NRK

– Kan leies over gangen

– Ikke alle fastleger har interesse eller kapasitet til å sette seg inn i dette, sier han.

Høie vedgår at unge skal prioriteres til behandling for psykiske lidelse – og mener at løsningen er å plassere fastleger og psykologer tettere sammen.

– Vi må ha et system der fastlegene får kolleger som er psykologer. De kan ha kontorfellesskap slik at pasientene neste bare kan leies over gangen fra fastlegen til psykologen, sier han.