Flere søkere til helse-fag i VGS

Stor økning i søkingen til helse- og oppvekstfag, fører til at flere av disse tilbudene har høy inntakspoengsum sammenlignet med fjoråret. Det viser opptakstallene til videregående skoler i Rogaland. Kapasiteten er økt med rundt 100 elevplasser det kommende året, men det er likevel vanskeligere å komme inn i år sammenlignet med fjoråret, og ved enkelte skoler har karakterkravet økt med en halv karakter. Totalt har drøyt 18600 elever fått tilbud om skoleplass i det første fellesinntaket, av over 23200 elever som har søkt videregående opplæring.