Unge skader seg i russetiden

Folkehelseinstiuttet tror alkohol er den viktigste årsaken til at det er betydelig høyere forekomst av skader blant 19-åringer i perioden russefeiringen pågår.

Antall alvorlige skader i russetiden har økt kraftig de siste årene, viser tall fra Folkehelseinstituttet. Det er unge menn som skades mest. For mye alkohol - og kampen for knutene har mye av skylden.

SE REPORTASJEN: Antall alvorlige skader i russetiden har økt kraftig de siste årene, viser tall fra Folkehelseinstituttet. Det er unge menn som skades mest.

–19-åringer har betydelig flere skader enn 16 - og 21- åringer i perioden russefeiringen pågår.

Det forteller forteller Maren Strand som er overlege ved Folkehelseinstituttet og én av forfatterne av FHI sin studie om skader i russetiden. FHI har undersøkt skader etter russefeiringene fra 2007 til 2011.

Flere menn enn kvinner

I russetiden sto 19-åringene for 41,4 prosent av skadene, 16-åringer for 27, 7 prosent og 21-åringene for 30,9 prosent.

– Det er særlig høy forekomst av hodeskader, sier Strand.

I månedene utenom russetiden sto 19-åringene for 34 prosent av skadene, mens denne prosentandelen altså økte til 41 prosent i perioden russefeiringen pågikk.

Det er flere menn enn kvinner som skader seg i russetiden. I den undersøkte perioden ble det registrert 1337 skader hos kvinnelige 19-åringer i russetiden, og 1938 skader blant mannlige 19-åringer.

Vet ikke årsaken

Russ
Foto: Vegard Grøtt / NTB Scanpix

Folkehelseinstituttet har ikke undersøkt årsakene til skadene og kan ikke slå fast at alkohol er det største problemet.

– Samtidig vet man at det er en sammenheng mellom bruk av rusmidler og økt risiko for skader, så det er derfor grunn til å mistenke at økt alkoholinntak i russetiden kan være én av årsakene til flere skader, påpeker Strand.

Det ble og funnet flere alkohol og andre rusforgiftninger blant 19-åringer i russetiden enn i de andre gruppene.