Flere prøver ecstasy

Stadig flere unge på Karmøy prøver ecstasy, skriver Haugesunds Avis. Vår bekymring gjelder flere narkotiske stoffer, men vi ser en særlig økende trend til at ungdom prøver disse små ecstasytablettene. Likevel er det viktig å ikke gjøre dette større enn det er. De aller fleste barn og unge på Karmøy er kjekke, sier Kim Skogland Pedersen, ved Karmøy lensmannskontor.