Hopp til innhold

Flere påviste tilfeller av tuberkulosesmitte i Rogaland

6 personer har fått påvist tuberkulosesmitte i Rogaland. – Overraskende at smitten kan knyttes til en storfebesetning, sier fylkeslegen.

BCG-vaksine

Tuberkulose er ikke en smittsom sykdom sammenlignet med andre infeksjonssykdommer. Smitte av sykdommen i Norge er ikke uvanlig, men udramatisk.

Foto: Ida Titlestad Dahlback

Smitten ble oppdaget i forbindelse med at det også var tuberkulosesmitte i en storfebesetning. Etter dette ble det gjort smittesporing blant personene som håndterte dyret, skriver Folkehelseinstituttet (FHI) i en pressemelding (ekstern lenke).

Nå har seks personer i Rogaland fått smitten påvist.

De positive prøvene sier ikke noe om når smitten har oppstått, eller om det dreier seg om smitte fra dyr eller mennesker,

Nå samarbeider FHI med kommuneoverlegen i den aktuelle kommunen for å kartlegge potensielle smittekilder, inkludert mulig sammenheng med det aktuelle slaktet.

Andres Neset

Fylkeslege Andres Neset sier at det er spesielt at smitten kan knyttes til storfe.

Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

Ifølge fylkeslege Andres Neset i Rogaland får noen hundre personer i Norge påvist tuberkulosesmitte hvert år.

Men dette tilfellet er likevel spesielt.

– Det er overraskende at smitten kan knyttes til en storfebesetning. Det er ikke like vanlig, sier han til NRK.

Han understreker at smitterisikoen ikke er veldig stor. Verken Neset eller FHI vil uttale seg om hvilken kommune i Rogaland det er snakk om.

Rogaland bondelag ønsker ikke å uttale seg på nåværende tidspunkt.

De fleste som smittes, utvikler ikke sykdom

Å være smittet av tuberkulose, betyr ikke at man er syk. Kun 5 til 10 prosent av dem som smittes vil utvikle sykdom ved et senere tidspunkt.

– De seks personene som er smittet, er ikke syke. Når man er smittet uten å være syk, kan man ikke smitte andre. Det finnes også effektiv behandling som kan forebygge sykdom ved et senere tidspunkt, sier overlege Karine Nordstrand ved FHI til NRK.

Karine Nordstrand

Karine Nordstrand i FHI synes det er viktig å understreke at funn av tuberkulosesmitte ikke er dramatisk. Selv om de bærer smitte, blir fåtallet syke.

Foto: Kilian Munch

Nordstrand opplyser om at påvisningen av storfetuberkulose i november var den første i Norge siden 1980-tallet.

Alle personene som nå har fått påvist smitte skal ha vært involvert i slaktingen av kua. Smittesporingen inkluderer også nøye oppfølging av personer som har hatt kontakt med kua.

Ikke risiko for smitte til befolkningen generelt

FHI opplyser at storfetuberkulose primært smitter mellom dyr, men kan også smitte til mennesker.

Vanligste smittemåte fra dyr til mennesker er gjennom inntak av upasteurisert melk og melkeprodukter – som altså ikke er varmebehandlet.

– Melken i Norge er trygg fordi vi pasteuriserer den, sier Nordstrand til NRK.

Overlegen sier at det også kan smitte gjennom luftveiene, men at det forekommer mye sjeldnere. Dette skjer ved nær kontakt med et dyr med storfetuberkulose over lengre tid.

– Vi anser at det ikke er noen risiko for smitte av tuberkulose til befolkningen generelt i dette tilfellet, sier hun.