Flere pasientparkeringsplasser

Fra 1. september vil pasienter og pårørende ved Haugesund sykehus få mulighet til å benytte seg av omtrent 100 ekstra parkeringsplasser. For dem som arbeider på sykehuset vil det bli en reduksjon i parkeringstilbudet for å gi et bedre tilbud til pasientene. Ansatte kan kun benytte parkeringsområder i øst og vest på dagtid, mens parkeringsområdet nord er forbeholdt pasienter og pårørende. På kveld og natt mellom 20 og 08 kan medarbeidere bruke hele parkeringshuset.