NRK Meny

FLERE OVERNATTINGER I FJELLET:

Stavanger turistforenings hytter på Blåfjellenden, Stranddalen, Lysebotn og Grautheller har så langt i sommer hatt vel 4300 overnattinger. Det er er en økning på rundt ti prosent sammenlignet med i fjor. –Trenden er at flere går i fjellet, men at turene er kortere enn før, sier Preben Falch som er leder for Stavanger turistforening til NRK.