NRK Meny
Normal

Flere mobbeofre drar kommunen for retten

– Det er en fallitterklæring fra skolen og systemet dersom mobbesakene havner i retten, sier advokat Jan Henrik Høines.

ensom

ILLUSTRASJONSBILDE: Den første mobbesaken som ble registrert i det norske rettssystemet stammer fra 1992, der en elev ble tilkjent 100.000 kroner i erstatning.

Foto: Johannessen, Sara / NTB scanpix

Jan Henrik Høines har tidligere vært rektor, men i dag jobber han som advokat i Haugesund.

Jan Henrik Høines

FORFATTER: Jan Henrik Høines er i dag advokat, men var rektor ved Grindhaug skole på Karmøy da han skrev boken om barns rett til å trives på skolen.

Foto: Thomas Halleland / NRK

I 2011 gav han ut boken «Retten til å trives på skolen», og han kom da med klare advarsler om at kommunene ville risikere rettssaker dersom de ikke fikk kontroll over uroen i skolen.

– Vi har sett mer og mer av det. Det begynner å komme litt saker for rettsapparatet der man prøver dette med erstatningsansvar. Det vil være en fallitterklæring både for skolen og systemene dersom sakene havner i retten, sier Høines.

Han forteller at mobbesakene bør tas skikkelig tak i så tidlig som mulig.

– Mange kommuner begynner å bli flinke, men dessverre er det en del som henger igjen, sier Høines.

Erstatningssummene øker

Et kjapt søk i advokatens kildemateriell viser ti saker der omkring halvparten av sakene har medført erstatning.

– Dette viser at sannsynligheten for erstatning øker, sier Høines, som minner om at det også inngås forlik i saker før de når rettssystemet.

Den første mobbesaken som ble registrert i det norske rettssystemet stammer fra 1992, der en elev ble tilkjent 100.000 kroner i erstatning. Summen var redusert fordi retten mente at foreldrene også hadde et delansvar.

Tidligere i år inngikk Stavanger kommune forlik i en mobbesak etter trusler om at saken ville bli dratt for retten.

– Jeg forstår godt at kommunene er redde for å få disse sakene i fanget. I Stavanger unngikk kommunen å skade omdømmet sitt og betalte ut 550.000 kroner, sier advokaten.

Den største erstatningssummen nasjonalt sett stammer fra 2012, der en tidligere skoleelev ble tilkjent 900.000 kroner i erstatning. I denne saken ble det også brukt 600.000 i saksomkostninger.

Høines ser at de fleste kommuner nå tar mobbing og uro i læringsmiljøet alvorlig, men det er dessverre også noen som ikke har alt på plass ennå.

Kommunene skal bli flinkere

Spesialrådgiver i Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS), Jorun Sandsmark, forteller at kommunene skal bli flinkere å ta sitt rettslige ansvar.

Denne uken ble det klart at KS og Foreldreutvalget for grunnopplæringen tar et pilotprosjekt videre og utvider med flere beredskapsteam mot mobbing.

– Dette er en måte for kommunen å løse de vanskeligste mobbesakene på. Vi skulle så klart ønske mobbesakene ble løst tidligere, men det er nødvendig med et beredskapsteam i de mest alvorlige tilfellene som ikke har blitt løst slik de skulle, sier Sandsmark.