Rekordmange menn ber om hjelp

Krisesenteret i Stavanger har siden årsskiftet opplevd at stadig flere menn oppsøker dagtilbudet for råd og veiledning om fysisk og psykisk vold.

Flere menn på krisesenter

Krisesenteret i Stavanger ligger an til 50 prosent økning av menn som benytter seg av dagtilbudet for råd og veiledning i år sammenlignet med i fjor.

Foto: Sara Johannessen / SCANPIX

– I fjor hadde vi en betydelig økning, men i år ser vi at pågangen har vært enda større. Nå ligger vi an til 50 prosent økning sammenlignet med 2016, sier virksomhetsleder Monica Velde Viste.

Krisesenteret i Stavanger har en avdeling for kvinner og en avdeling for menn, som åpnet i 2010. Siden den gang har mye skjedd, og så langt i år har dagtilbudet tatt imot 60 besøk fra menn.

– Det er menn i alle aldre og av mange nasjonaliteter, med veldig forskjellig bakgrunn. Det vi ser nå, sammenlignet med tidligere, er at mange flere som kommer hit, er utsatt for vold av ektefelle, sier Viste.

Har ikke visst om tilbudet

Dagtilbudet er et rådgivnings- og veiledningstilbud, der de ansatte har en utvidet taushetsplikt. Hovedvekten av de mennene som oppsøker dagtilbudet i Stavanger, er etnisk norske.

Monica Velde Viste

Virksomhetsleder ved krisesenteret i Stavanger, Monica Velde Viste, synes det er bra at terskelen for å søke hjelp er senket blant menn.

Foto: Tuva Skei Tønset / NRK

– Mange har bare behov for en samtale for å plassere skyld og skam, eller for å få bekreftet at det faktisk er vold de lever med. Det er del som også trenger praktiske råd om hvordan å bryte ut av slike forhold, sier Viste.

Hun legger til at hun tror økningen skyldes at krisesenteret har vært flinke til å opplyse hjelpeapparatet i kommunen om at det også finnes et slikt tilbud for menn. Kvinner står fortsatt for cirka 85 prosent av dagbrukerne i Stavanger.

– Det har vært en lang vei å gå, og de mennene som har levd med vold veldig lenge sier at de ikke har visst hvor de skal få hjelp, sier Viste.

Ingen voldsøkning

I fjor var antall dagsbesøk på landsbasis hele 10 832 blant både menn og kvinner. Dette er høyere enn alle foregående år. Daglig leder i Krisesentersekretariatet, Tove Smaadahl, mener derimot at det ikke er noen sammenheng mellom dette tallet og forekomsten av vold i parrelasjoner.

– Vi har ingen indikasjoner på at volden øker. Jeg tror flere oppsøker krisesentrene fordi det har vært større fokus på dette i samfunnsdebatten generelt, sier Smaadahl.

Hun legger til at terskelen for å søke hjelp har blitt senket, og at hjelpeapparatet i Norge har større bevissthet og tør å spørre for å avdekke vold i hjemmet. Sør-Vest politidistrikt har heller ikke merket noen tendenser i voldssaker som omfatter menn i parrelasjoner.

– Det er bra at flere søker hjelp, og de som kommer hit er veldig fornøyde med at det faktisk finnes et tilbud. Vi prøver alltid å henvise dem til den rette instansen dersom vi ikke kan hjelpe, sier Viste.