Flere må gå fra Sodexo

Ytterligere 30 kantine- og rengjøringsansatte mister jobben i Sodexo på grunn av oljenedturen på Vestlandet. Fra før har 450 ansatte mistet jobben i oljeforpleiningsselskapet de to siste årene, og Sodexo reduserer ytterligere når kontrakten med Statoil på riggen West Elara går ut i mars. Riggen går da i opplag, skriver Stavanger Aftenblad.