Hopp til innhold

Flere lar bilen stå i oljebyen

Stavanger har tradisjonelt vært den store norske bilbyen, men nå begynner flere siddiser å heller ta bena fatt.

Britt Nærland

VELGER Å GÅ: Britt Nærland har tatt et bevisst valg om å la bilen stå når hun for eksempel skal et ærend i Stavanger sentrum.

Foto: Øystein Ellingsen / NRK

– Jeg går mye, både når jeg skal til byen og på jobb, sier Britt Nærland.

Hun er en av dem som stadig oftere velger å droppe bilen, og hun merker godt at flere i Stavanger gjør det samme.

– Jeg tror nok folk har blitt mer bevisst på helsegevinstene rundt dette. Det er jo definitivt god trim, sier hun.

– Trenden i ferd med å snu

Christin Berg

POSITIVE TALL: Christin Berg har studert tallene fra den ferske undersøkelsen, og er glad for utviklingen.

Foto: Øystein Ellingsen / NRK

På to år har bilandelen gått ned fra 57 til 51 prosent i Stavanger. Samtidig har andelen til fots økt fra 18 til 24 prosent, viser den nasjonale reisevaneundersøkelsen.

– Dette er en interessant utvikling, og kan tyde på at trenden er i ferd med å snu, sier Christin Berg i Stavanger kommune.

Hun jobber som rådgiver i transportavdelingen, som blant annet har som mål å få flere til å sette fra seg bilen. Hun er usikker på hva som er årsaken til at flere lar bilen stå.

– Det er mulig at folk begynner å se på hvordan de kommer seg til og fra jobb og de ulike gjøremålene. Mange oppdager nok da at det er mer praktisk å gå, sier hun.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Kø på motorveien

TETT TRAFIKK: Selv om bilandelen går ned blant siddiser, er det fortsatt lange køer på veiene i Stavanger-området.

Foto: Kaj Hjertenes / NRK

Flere gående, men ikke mindre bilkø

Stavanger har tradisjonelt vært en typisk bilby, med en lav andel kollektivreisende. Det er den fortsatt, selv om den sakte, men sikkert begynner å ligne mer på andre storbyer.

– Utviklingen viser at folk i Stavanger har blitt mer urbane enn tidligere, sier Berg.

Likevel har ikke dette ført til at køene forsvinner på veiene, heller tvert imot. Berg mener dette kan ha en naturlig forklaring.

– Denne undersøkelsen gjelder folk som bor i Stavanger, og det er jo flere som bruker veiene i området. Så det kan godt hende at tendensen er annerledes andre steder. I tillegg har vi jo en befolkningsvekst som spiller en rolle, sier Berg.