Flere kvinner i Hå-politikken

Kvinneandelen i Hå kommune har økt kraftig ved dette kommunevalget. I forrige periode satt det 10 kvinner i kommunestyret, mens nå ble det valgt inn 15. Dermed utgjør kvinnene 45 prosent av representantene i kommunestyret.