Flere kommuner rammet av konkurs

15 kommuner i Rogaland er ramma av konkursen til avfallsselskapet RenoNorden. I Stavanger har RenoNorden kun hatt ansvar for henting av avfall på gjenvinningsstasjonene. Kommunen har ny avtale med Renovasjonen IKS allerede fra 1. oktober.