Hopp til innhold

– I praksis er det grønt nivå på bussene

Kommuneoverleger er bekymret over fulle skolebusser som gjør det umulig å følge strenge smittevernregler.

Full buss

KREVENDE SMITTEVERN: Ifølge flere kommuneoverleger er det et problem at skolebussene er veldig fulle, selv om koronaviruset krever strenge smitteverntiltak ellers. Problemet gjelder trolig mange steder. Dette bildet er tatt av en tipser i Haugesund.

Foto: Privat

Rødt nivå på skolene betyr at elevene følger strenge smittevernregler hver eneste dag.

Men på skolebussen er det lite som minner om rødt nivå, mener flere kommuneoverleger.

– Det er folk på hvert sete og de sitter tett i tett. Elevene er i ulike aldre og fra forskjellige skolekretser, sier kommuneoverlege Bjarte Sørensen i Hjelmeland.

– Vi er bekymret over at skoleskyssen kan svekke det arbeidet vi ellers gjør i kommunen, sier kommuneoverlege Inger Skretting Opstad i Sokndal.

– Jeg mener det er en risiko knyttet til skoleskyss, sier kommuneoverlege Harald Bjarne Hellesen i Suldal.

I et felles brev til fylkeskommunen, Statsforvalteren i Rogaland og kollektivselskapet Kolumbus er legene tydelige på at de er bekymret over situasjonen. Brevet er også signert kommuneoverlegene i Sandnes, Klepp og Hå, samt smittevernlegen i Strand kommune.

Vil ha flere eller større busser

Kommuneoverlege Sørensen støtter avgjørelsen om rødt nivå på skolene i hans region. Men han tror mange kommuner opplever at skolebussene ikke er tatt helt med i regnestykket.

– Skolene er på rødt nivå, mens det i praksis er grønt nivå på bussene. Det er ikke så lett å forklare for verken foreldre eller elever, sier han.

Også tidligere har NRK fortalt om fulle skolebusser. Men det ser ikke ut til at problemet blir noe mindre.

– Skoleskyssen har vært slik under hele pandemien. Vi trenger flere eller større busser, sier kommuneoverlege Opstad i Sokndal.

Full skolebuss

TETT I TETT: Dette bildet er tatt på en buss i Sokndal kommune.

Foto: Privat

Ungdomsrådet i kommunen har også engasjert seg i saken. Leder Andreas Sigurdsen stusser over at ting ikke har blitt bedre.

– Jeg tok kontakt med ordføreren i slutten av oktober og ba om at noe måtte gjøres. Da var bussene stappfulle med folk. Fremdeles er de veldig fulle, sier han.

Vil komme kommunene i møte

Direktør Odd Aksland i Kolumbus sier at selskapet tar til seg kritikken fra kommuneoverlegene.

– En trygg og god skoletransport krever mye av Kolumbus, kommunene og skolene. Det må være fleksibilitet. Jeg er ikke i tvil om at vi får til gode løsninger, sier han.

Kolumbus har nå bedt om at kommunene legger frem helt konkret når og hvor problemene oppstår.

– Det er klart at når skolene er på rødt nivå, burde vel elevene sittet på annethvert sete. Vi må få det til med de ressursene vi har av busser og sjåfører. Vi jobber med kommunene nå, og vil løse det, sier Aksland.

– En krevende sak

Utdanningsdirektør Marianne Skogerbø hos Statsforvalteren i Rogaland tror kombinasjonen skolebuss og smittevern har skapt en nasjonal utfordring. Hun forstår at dette er en nøtt for kommunene.

– De har rett i at dette har vært krevende. Noe av grunnen er at informasjonen om hvilke regler som faktisk gjelder, ikke har vært helt klar, sier hun.

Det finnes ulike veiledere for smittevern på kollektivtrafikk, blant annet hos Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet.

Denne uken har Statsforvalteren i Rogaland, kommunene og Kolumbus blitt enige om å ta utgangspunkt i veilederen fra Utdanningsdirektoratet. Der er det spesifisert at lokale helsemyndigheter skal få komme med egne vurderinger (se faktaboks).

– Det er positivt. Men jeg slutter ikke å bekymre meg for smittevernet på bussene over natten. Jeg er avventende, sier kommuneoverlege Sørensen.