Flere kinoer mister koronastøtte – må tilbakebetale 18 millioner kroner

34 kinoer i Norge får likevel ikke koronastøtte fra Norsk kulturråd. – En fortvilet situasjon, sier kinosjef Marit Sætre Færevåg.

Kinosjef Marit Sætre Færevåg

Kinosjef Marit Sætre Færevåg ser ikke lyst på situasjonen. Den nye tolkningen av retningslinjene har ført til at de nå skylder Kulturrådet 1,9 millioner kroner.

Foto: Gisle Jørgensen / NRK

Edda kino i Haugesund annonserte nylig store planer om å bygge nye kinosaler for 37 millioner kroner.

Mandag fikk de beskjed om at koronastøtten de fikk fra Norsk kulturråd er trukket tilbake. Det gjør fremtiden usikker.

– Vi må tilbakebetale nær to millioner kroner som hjalp oss å gå i null. I kombinasjon med at folk nå blir anbefalt å holde seg hjemme har vi havnet i en ganske fortvilet situasjon, sier kinosjef Marit Sætre.

Vanskelig situasjon

Bakgrunnen er at kommunale kinoer som drives som egne bedrifter eller foretak, fikk søke om kompensasjonsstøtte fra Norsk kulturråd. Det fikk derimot ikke kommunale kinoer som ikke var skilt ut i egen virksomhet. Det ble det klaget på.

Da Kulturrådet gikk gjennom vedtakene igjen valgte de å trekke støtten til førstnevnte. Nå må 34 kinoene betale tilbake til sammen 18 millioner kroner, skriver VG.

– For en uke siden hadde jeg sagt at vi klarer oss greit nettopp på grunn av koronastøtten. Men akkurat nå er vi en veldig vanskelig situasjon, sier Sætre Færevåg.

Kommunikasjonsrådgiver i Kulturrådet, Thomas Hansen, opplyser til VG at årsaken til at støtten blir trukket er at kinoene som er kommunale foretak, eller underenheter eller organisasjonsledd i kommunen, ikke er egne rettssubjekter.

«De er å anse som en del av kommunen, og dermed er det formelt kommunen som blir stående som søker. Kommunene faller utenfor ordningen fordi det i forskriften forutsettes at søkeren «i hovedsak formidler eller gjør kunst og kultur tilgjengelig til allmennheten», sier Hansen til avisen.

Organisasjonene KS, Film & Kino, Virke, og Norske kulturhus prøver nå å få omgjort vedtaket.

Fikk skryt for smittevern

De nye nasjonale retningslinjene som kom torsdag, påvirker i utgangspunktet ikke kinosaler. «Den store kinodagen» kan derfor teknisk sett gå «normalt» med gitte retningslinjer på fredag.

– Vi diskuterte internt om vi burde tenke annerledes, i og med at det nå er større smittetrykk, men de nasjonale retningslinjene er laget av kvalifisert personell. Det er ikke kjent smittespredning fra kinoer.

I fjor solgte Edda 3680 billetter til arrangementet over et døgn. I år har de solgt 917 billetter, noe som er langt fra «koronakapasiteten» deres.

– Vi kan selge billetter for 40–50 prosent kapasitet, ingen av salene er utsolgt i forhold til dette.

Kinoen fikk skryt for smittevernrutinene sine under årets Den Norske Filmfestivalen. Kinosjefen understreker at du skal føle deg trygg hvis du besøker dem.

– Vi har veldig strenge rutiner for smittevern. Vi har for eksempel innslipp direkte til kinosalene, med køene på utsiden og god margin for énmetersregelen.

Edda kino i Haugesund

Den største kinosalen på Edda kino har plass til over 700 mennesker. Med dagens retningslinjer for pandemien kan de kun selge billetter til 200 stykk.

Foto: Rosa Iren Villalobos / NRK