Flere får uføretrygd

Andelen uføre fortsetter å øke i Rogaland. På ett år har andelen økt fra 7.8 til 8.3 prosent, viser tall fra Nav. Dette er fortsatt godt under landsgjennomsnittet, som er på 9.8 prosent. Totalt mottar drøyt 25.000 personer uføretrygd i Rogaland.