Hopp til innhold

Flere faller ut av videregående med stengte skoler

BRYNE (NRK): Elever som sliter i den videregående skolen til vanlig, har det ekstra tøft når skolen er stengt og undervisningen foregår på nett. Enkelte har mistet all kontakt med skolen.

Tom skolegård på Bryne vgs

Bryne videregående er en av landets største skoler med 1500 elever. Nå er det helt tomt.

Foto: Thomas Ystrøm / NRK

– Hver uke er det en økning i antall elever som ikke har utbytte av den opplæringen vi gir hjemme, sier rektor Ingunn Folgerø ved Bryne videregående skole i Rogaland.

Hun frykter at om lag ti elever som de ellers ville klart å holde på skolen med tett oppfølging, nå faller ut og mister hele skoleåret. Bare forrige uke var det to-tre elever som skrev seg ut, andre gir ikke lyd fra seg i det hele tatt.

Ingunn Folgerø, rektor Bryne videregående skole

Ingrunn Folgerø er rektor på Bryne videregående skole

Foto: Thomas Ystrøm / NRK

– Dette er ofte elever som vi har fulgt tett opp, gjerne dem vi har vært tettest på utenfor klasserommet. De synes det er vanskelig å følge med på nettundervisningen, og så vet vi at det er flere og flere som savner skolen. Noen som burde vært i et fellesskap hver dag for å klare å gjennomføre det skal.

Rektoren er bekymret for dem de ikke får kontakt med. Hun mener det er viktig at skolen blir åpnet for flere etter hvert.

– Det er sårt å se hva de mister. Noen mister et helt år nå. Hadde alle kommet tilbake til skolen, skulle vi klart å hanke inn en del av dem i alle fall.

NRK har vært i kontakt med flere andre videregående skoler, og alle beskriver samme problem, enkelte elever faller helt ut av hjemmeundervisningen.

Får meldinger fra bekymrede lærere

Utdanningsforbundet har fått noen meldinger fra lærere og skoleledere som er bekymret for elever som ikke drar nytte av hjemmeundervisningen.

Steffen Handal, leder Utdanningsforbundet

Steffen Handal, leder Utdanningsforbundet

– Vi har ingen oversikt over hvor mange dette gjelder, men årsakene er nok flere og sammensatte, sier Steffen Handal som er leder i Utdanningsforbundet.

Han mener at hvis hjemmeundervisningen fortsetter særlig lenger er det viktig at disse elevene følges opp.

– Vi risikerer økt frafall av elever som er i en sårbar situasjon, sier Handal.

Gjelder spesielt yrkesfag

Frykten for at flere skal droppe ut av videregående skole, er også stor i Kunnskapsdepartementet. Det finnes ikke tall for hvor mange dette gjelder, men yrkesfag har normalt størst frafall.

Derfor er det åpnet opp for at yrkesfagelever i enkelte klasser kan begynne på skolen igjen 27. april, før resten av elevene slik at de får tilgang til verksteder og utstyr som trengs.

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Anja Johansen

Statssekretær Anja Johansen (V) i Kunnskapsdepartementet

– Vi forventer at alle fylkeskommuner, skoler og lærere arbeider systematisk for å forhindre frafall fra videregående opplæring, også i en situasjon som dette sier statssekretær Anja Johansen i Kunnskapsdepartementet.

– Vårt mål er at alle elever skal kunne komme tilbake til skolen før sommerferien, og i arbeidet med vurderingen av hvilke elevgrupper som kan slippe inn igjen på skolen, vil vi også være opptatt av frafall, sier Johansen.

Helsetjenesten tilbyr videosamtale

Helsesykepleier Bryne videregående skole

Helsesykepleier Ingeborg stangeland ved Bryne videregående skole

Foto: Thomas Ystrøm / NRK

Også skolehelsetjenesten er bekymret for elever som forsvinner.

– Vi vet at det er mange elever som har vanskelige livssituasjoner der skolen er et fristed hvor de har venner og voksne. Vi er bekymret for dem vi ikke får tak i, sier helsesykepleier Ingeborg Stangeland ved Bryne videregående skole

Selv om skolen er stengt, har helsetjenesten på skolen tilbud om samtaler på telefon eller teams. Mellom 10 og 20 elever stikker innom en vanlig dag til de to helsesykepleierne på Bryne vgs.

– Det er bekymringsfullt å vite hvor stort trykket er til vanlig, og hvor stille det er nå. Vi vet de er der ute.

Noen har fått det bedre

Marte Gerhardsen

Marte Gerhardsen er skolesjef i Oslo

Foto: Gunnar Grønlund / NRK

Marte Gerhardsen er skolesjef i Oslo, og har også ansvar for de videregående skolene.

– Dette er en gruppe elever som vi er spesielt opptatt av. Lærerne har gjort en kjempejobb for å holde kontakten med dem, men vi har mistet kontakten med noen av dem som er mest sårbare.

Likevel er det noen som gjør det bedre med hjemmeundervisning.

– Det har passet bra for dem som synes det er krevende å delta på skolen, derfor er det viktig å nyansere bildet.

Målet er å ha alle elevene tilbake i skolen før sommeren, og helst så fort som mulig.

Vil ha flere tilbake i skolen nå

Også Trøndelag er ønsket at flere elever kan komme tilbake.

MANGLER ARBEIDSKRAFT: Fylkesdirektør for utdanning i Trøndelag, Vegard Iversen synes det er gledelig at flere søker yrkesfag. Målet er å utdanne ungdommer til det samfunnet har bruk for.

Utdanningsdirektør i Trøndelag fylke, Vegard Iversen

Foto: Tea Eline Skarpjordet / NRK

– Det er kanskje på tide at det åpnes for at flere grupper av elevene kan få undervisning på skolen, enn dem som får det i dag. Det er mulig å gjennomføre selv med alle smitteverntiltak, sier utdanningsdirektør i Trøndelag, Vegard Iversen.

– Lærerne har tett oppfølging av elevene, og det er klart at dem som sliter til vanlig, sliter ekstra nå.

I Trøndelag har skolene forholdt seg til de nasjonale retningslinjene og alle fått digital undervisning. Elevtjenesten har tatt over kontakten med elever som lærerne ikke får kontakt med.

Flere nyheter fra Rogaland