Spesialundervisning øker i Haugesund-skolene

I 2012 gikk ti kommuner på Haugalandet inn i et femårig prosjekt for å få ned antall skoleelever som trenger spesialundervisning. I Haugesund har bruken av spesialundervisning økt i prosjektperioden.

Eivind Espevik Nedstrand barne- og ungdomsskule

– Haugalandsløftet har gjort meg og elevene mer bevisst på at variasjon og tilpasning er viktig på alle nivå, sier kontaktlærer for 5. klasse på Nedstrand barne- og ungdomsskule i Tysvær, Eivind Espevik.

Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

– Jeg ser med litt bekymring på at spesialundervisningen har økt i Haugesund. Det er en utvikling vi ikke liker, sier skolesjef i Haugesund kommune, Lisbeth Bakkevig.

I 2012 tok Tysvær kommune initiativ til Haugalandsløftet, et forskningsbasert kompetansehevingsprosjekt rettet mot skole, barnehage og PP-tjenesten. Kommunen hadde høy andel spesialundervisning og ønsket å få denne ned.

Tysvær fikk med seg nabokommunene Haugesund, Bokn, Utsira, Vindafjord, Etne, Sveio, Sauda, Suldal og Karmøy, som heller ikke var fornøyd med andel spesialundervisning i sine grunnskoler.

Tysvær er vinneren

I august avsluttes prosjektet, og det er Tysvær som kan vise til de beste resultatene. I 2012 fikk 9,6 prosent av skoleelevene her spesialundervisning. I 2016 var andelen redusert til 6,8 prosent.

– Det handler ikke om å eliminere spesialundervisning, men å gi tilbudet innenfor ordinær undervisning fordi vi mener at elever lærer best sammen med andre elever og innenfor klasserommet, sier Eivind Espevik som er kontaktlærer for 5. klasse på Nedstrand barne- og ungdomsskule i Tysvær.

For Espevik har det handlet om å tilpasse undervisningen for elevene slik at ingen trenger et opplegg utenfor klassen.

Færre lærere og mindre penger i Haugesund

I Haugesund derimot har bruken av spesialundervisning økt i prosjektperioden.

I 2012 lå Haugesund godt under Tysvær med 6,7 prosent. Tallene fra 2016 viser en økning til 9,4 prosent.

– Det er ikke så lett å ha et helt klart svar på hvorfor det er sånn, men jeg ser på KOSTRA-tallene at vi har litt lavere lærertetthet og mindre innsats i kroner og øre enn nabokommunene, sier Bakkevig.

– Hva tenker du om den utviklingen Haugesund har hatt samtidig som dere har vært med i Haugalandsløftet?

– Våre lærere og skoleledere har hatt det samme tilbudet innenfor Haugalandsløftet, og vi har hatt god deltagelse på kursene, men vi må nok sette oss ned og analysere dette. Vi må se på hvilke grep de kommunene som har hatt reduksjon har tatt, og som ikke vi har tatt eller har hatt mulighet til å ta, sier Bakkevig.

De fleste ligger over snittet

Landsgjennomsnittet for spesialundervisning lå i 2016 på 7,8 prosent.

Marit Ness

Prosjektleder i Haugalandsløftet, Marit Ness.

Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

Av kommunene i Haugalandsløftet er det kun Tysvær, Bokn og Karmøy som ligger under dette.

– Jeg kunne godt tenkt meg at vi hadde kommet enda lenger ned. Vi har sagt vi skal ligge på et landsgjennomsnitt, men vi kunne godt vært nede i fem-seks prosent og likevel ivaretatt barn på en god måte, sier prosjektleder i Haugalandsløftet, Marit Ness.