Takket nei til sykehjemsplass – mor fikk dø hjemme

Margunn Danielsen var alvorlig syk, men fikk oppfylt ønsket om å dø hjemme. Det har flere fått under pandemien.

Mangild Danielsen på 80-årsdagen sammen med døtrene

Margunn Danielsen på 80-årsfeiringen i Oslo sammen med døtrene Kari Selvig, Mona Danielsen Lofthus og Siri Tjetland.

Foto: Hilde Torgersen / NRK

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten.

Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi så at dersom hun bodde på sykehjem, ville vi bare fått besøkt henne i tur og orden, til fastsatte tider. Det ville vi ikke. Vi ville være sammen rundt henne, sier Kari Selvig.

Hun og søstrene Mona Danielsen Lofthus og Siri Tjetland byttet på å bo hjemme hos moren da det gikk mot slutten etter påsken i 2020.

Landet var stengt ned, og både sykehus og sykehjem hadde strenge besøksregler for pårørende.

81 år gamle Margunn Danielsen hadde både benmargskreft og nyresvikt. Hun var til behandling på sykehuset hver eneste dag. Døtrene tok ansvaret for transport fram og tilbake.

Da moren fikk tilbud om sykehjemsplass, takket de nei. Hun ville gjerne være hjemme, og døtrene fant ut at de skulle klare oppgaven, selv om det gikk mot slutten og moren hadde valgt å avslutte all behandling.

Gjelder flere

Kreftkoordinator Hilde Aashem i Stavanger

Kreftkoordinator Hilde Aasheim i Stavanger kommune

Foto: Hilde Torgersen / NRK

Kreftkoordinator Hilde Aasheim i Stavanger har tidligere jobbet som kreftsykepleier, og samarbeider tett med palliativt team.

– Jeg har en opplevelse av at flere har fått mer verdifull hjemmetid under pandemien enn før, og at flere har fått innfridd et ønske om å få dø hjemme.

Hun har selv hjulpet til slik at de pårørende kunne ha sine syke foreldre hjemme.

– Jeg har erfaringer med at pårørende har tatt hjem sine fordi de ønsker å være med sine helt til slutt, uten å måtte velge hvem som skal få besøke på grunn av restriksjoner på sykehjem eller sykehus.

Ifølge Aasheim ønsker svært mange å dø hjemme i sine trygge omgivelser. Tallet for dem som faktisk gjør det, var helt nede i 12,6 prosent i 2019.

– Vi må være forkant, og planlegge for det. Både den syke og de pårørende må føle seg trygge og ivaretatt. Da kan det bli veldig vakkert, sier Aasheim.

Skaper trygghet

Palliativt team i Stavanger opplever at flere, både pasienter og pårørende, ytrer ønske om å være hjemme ved slutten av livet.

Aart Huurnink, overlege palliativt team Stavanger kommune

Aart Huurnink, overlege palliativt team Stavanger kommune

Foto: Marius Vervik / @STORFOTOGRAF

– Restriksjoner på sykehjemmene er medvirkende her, sier overlege i palliativt team, Aart Huurnink.

Han sier de kan tilby samme symptomlindring i hjemmene som de gir på sykehjem.

– Det viktigste er å skape trygghet, stille opp med praktisk oppfølging, og øke kompetansen hos personalet som er rundt pasienten.

Mona Danielsen Lofthus, Siri Tjemsland og Kari Selvig

Mona Danielsen Lofthus, Siri Tjetland og Kari Selvig.

Foto: Hilde Torgersen / NRK

For de tre søstrene var det å bli kontaktet og få tilbud om hjelp svært viktig.

– Det var som om 20 kilo ble løftet av skuldrene. De så løsninger som vi ikke hadde tenkt på i det hele tatt, sier Siri Tjemsland.

De fikk gode forslag til hva som kunne gjøres i hjemmet, som å få inn en sykehusseng i stua der det er lyst og luftig.

– Det var både en fin og en vond tid, med mye latter og grining, men det ble en verdig slutt for mor med jentene sine rundt seg, sier Mona Danielsen Lofthus

Bekrefter økning

Dødsårsaksregisteret drives av Folkehelseinstituttet, og der registreres også hvor dødsfallet skjedde.

Guttorm Raknes ved Dødsårsaksregisteret i FHI

Guttorm Raknes ved Dødsårsaksregisteret i FHI

Foto: privat

– Tallene viser at andelen som døde i private hjem i mars til mai 2020 var 22 prosent høyere enn for hele 2019. Siden tallene for 2020 dreier seg om bare tre måneder, mens 2019-tallene gjelder hele året, må tallene tolkes med forsiktighet. Likevel er det en klar indikasjon på flere hjemmedødsfall under første pandemibølge, sier Guttorm Raknes ved dødsårsaksregisteret.

Om en legger disse tallene til grunn, døde 250–300 flere enn forventet hjemme i Norge fra mars til mai 2020.

Les også: Einar måtte ta et valg: Hvor skal han møte døden?

Mer om koronaviruset

Status Norge

Sist oppdatert: 11.04.2021
4 461
Smittede siste 7 dager
276
Innlagte
684
Døde
835 970
Vaksinerte